پرسشنامه خرسندی زناشویی|بهترین وب سایت خلاصه کتاب-hf4

پرسشنامه خرسندی زناشویی

پرسشنامه خرسندی زناشویی
دانلود بهترین فایل پرسشنامه خرسندی زناشویی
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

,دانلود پرسشنامه استاندارد خرسندی زناشویی، در قالب word  و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده…

,توضیح :

,این ابزار 10 سوالی ابتدا برای آزمودن اثرات مشاوره تقابل طراحی شده که یک رویکرد رفتاری در مشاوره زناشویی است. این پرسشنامه میزان کلی نشاط زناشویی را در نه حیطه متفاوت از روابط زن و شوهر با استفاده شاخصهای تک ماده ای کلی می سنجد. از هر پرسش می توان به عنوان یک شاخص مستقل برای خرسندی زناشویی در زمینه های خاصی از تعامل زناشویی استفاده کرد. لذا، نمره ها عبارت از پاسخ به هر سوال بوده و دامنه آن از 1 تا 10 است. برای بدست آوردن شاخص کلی خرسندی زناشویی می توان کل سوالات را جمع کرد. دامنه نمرات کل مقیاس بین 10 تا 100 است.

,ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

,تعداد گویه ها :                       10

,تعداد مولفه :                         مولفه ندارد

,روایی و پایایی :                     دارد

,نحوه نمره گذاری :                  دارد

,منبع :                                    دارد

,نوع فایل :                            word و قابل ویرایش

,تعداد صفحات :                       2

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
توضیحات بیشتر و دانلود

کلمات کلیدی: پرسشنامه خرسندی زناشویی پرسشنامه استاندارد خرسندی زناشویی خرسندی زناشویی

مطالب دیگر

پاورپوینت مرمت گرمابه حاج میر حسن شهر قزوین

پاورپوینت مرمت خانه ی امیر لطیفی گرگان

پاورپوینت مرمت عمارت مسعودیه

پاورپوینت مرمت مسجد سپهسالار تهران

پاورپوینت مرمت مسجد حیدریه شهر قزوین

پاورپوینت مرمت پلکان معبد آناهیتای کنگاور

پاورپوینت حرکات اصلاحی، بررسی تغییر شکل پشت تابدار

پاورپوینت انتقال یادگیری، درس یادگیری حرکتی

پاورپوینت بررسی جامع سلول، فیزیولوژی

پاورپوینت بررسی جامع کورتیزول

پرسشنامه خود بیمار انگاری

پرسشنامه خود بیمار انگاری

پرسشنامه خود بیمار انگاری

پرسشنامه استاندارد خود پنداره کارل راجرز

پرسشنامه استاندارد خود پنداره کارل راجرز

پرسشنامه استاندارد خود پنداره کارل راجرز

پرسشنامه قدرت تخیل

پرسشنامه قدرت تخیل

پرسشنامه قدرت تخیل

پرسشنامه منبع استرس شغل

پرسشنامه منبع استرس شغل

پرسشنامه منبع استرس شغل

پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران،2001

پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران،2001

پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران،2001

پرسشنامه نگرانی و بلا تکلیفی

پرسشنامه نگرانی و بلا تکلیفی

پرسشنامه نگرانی و بلا تکلیفی

پرسشنامه همدم طلبی - دوری گزینی

پرسشنامه همدم طلبی - دوری گزینی

پرسشنامه همدم طلبی - دوری گزینی

پرسشنامه استاندارد آمادگی به اعتیاد اهواز زرگر و همکاران

پرسشنامه استاندارد آمادگی به اعتیاد اهواز زرگر و همکاران

پرسشنامه استاندارد آمادگی به اعتیاد اهواز زرگر و همکاران

پرسشنامه استاندارد تجارب مثبت و منفی SPANE

پرسشنامه استاندارد تجارب مثبت و منفی SPANE

پرسشنامه استاندارد تجارب مثبت و منفی SPANE

پرسشنامه استاندارد رضامندی زناشویی اسلامی

پرسشنامه استاندارد رضامندی زناشویی اسلامی

پرسشنامه استاندارد رضامندی زناشویی اسلامی