ترجمه مقاله رقابت در مدیریت تولید|بهترین وب سایت خلاصه کتاب-hf4

ترجمه مقاله رقابت در مدیریت تولید

ترجمه مقاله رقابت در مدیریت تولید
دانلود بهترین فایل ترجمه مقاله رقابت در مدیریت تولید
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

,Summary

,Complex products and global integrations add additional challenges to a companies product information management process. In order to avoid delays and future issues, even small local projects to automate product information management need to think a bit globally and longer term.

,This white paper provides the reader with an overview of the typical issues a company has to face when working to integrate and automate its product information, with the idea that understanding the problem is the first step in avoiding or solving it.

,The problems discussed include:

,Challenges in Product Management

,خلاصه

,تولیدات پیچیده و افزایش تولید جهانی , رقابت های زیادی را به شرکت هایی که فرآیند مدیریت اطلاعاتی را تولید می کند اضافه می کنند . به منظور اجتناب از تاخیرها و پیامدهای بعدی حتی پروژه های کوچک محلی برای خودکار عمل کردن مدیریت اطلاعات تولید نیاز به کمی تفکر جهانی و زمان طولانی تر هستند .

,این مقاله به خواننده یک بررسی از این نوع موضوعات را ارائه می دهد که یک کارخانه باید در هنگام کار جهت افزایش تولید و خودکار عمل کردن اطلاعات تولیدش با این ایده روبرو شود که فهمیدن نخستین قدم در اجتناب از مشکل ناحل آن می باشد .

,مشکلاتی که در اینجا درباره آن بحث خواهیم کرد شامل :

,هماهنگی و به روز کردن اطلاعات

,دارا بودن حداقل ساختار اطلاعاتی متداول

,تنوع و تربیت

,افزایش روند فروش

,افزایش روند تولید

,جهانی شدن

,استاندارد کردن

,اعمال

,کیفیت

,رقابت در مدیریت تولید 

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
توضیحات بیشتر و دانلود

کلمات کلیدی: ترجمه مقاله رقابت در مدیریت تولید ترجمه مقاله رقابت در مدیریت ترجمه مقاله مدیریت تولید رقابت در مدیریت تولید ترجمه مقاله Challenges in Product Management

مطالب دیگر

پاورپوینت بررسی حمل و نقل ریلی

ترجمه مقاله یک دسته ذره بر مبنای الگوریتم ژنتیک جهت برنامه ریزی در محیطی سریع

تحقیق مهندسی فاکتورهای انسانی در داروخانه

ترجمه متن کلاس قشربندی اجتماعی - دیوید ب. گروکسی

ترجمه متن attac ، انجمن پرداخت مالیات از معاملات مالی برای کمک به شهروندان

ترجمه مقاله برنامه ریزی خطی فازی براساس روشی برای طراحی زنجیره تأمین تاکتیکی در محیطی نامعلوم

پاورپوینت برنامه ریزی خطی فازی با نگرش به زنجیره تامین

ترجمه متن بررسی طبقه بندی نوع حل مسائل

ترجمه مقاله بررسی کتاب درسی زیست شناسی در پایه دهم آموزش دبیرستان و ایده های معلمان

پروژه طراحی و مونتاژ بازو در نرم افزار اینونتور

ترجمه مقاله تحقق سود و جدائی از سرمایه

ترجمه مقاله تحقق سود و جدائی از سرمایه

ترجمه مقاله تحقق سود و جدائی از سرمایه

ترجمه مقاله مدیریت تولید

ترجمه مقاله مدیریت تولید

ترجمه مقاله مدیریت تولید

ترجمه مقاله تحلیل گران تحقیق در عملیات ، پژوهش عملیاتی

ترجمه مقاله تحلیل گران تحقیق در عملیات ، پژوهش عملیاتی

ترجمه مقاله تحلیل گران تحقیق در عملیات ، پژوهش عملیاتی

پاورپوینت بررسی و معرفی مدل و نرم افزار what if

پاورپوینت بررسی و معرفی مدل و نرم افزار what if

پاورپوینت بررسی و معرفی مدل و نرم افزار what if

ترجمه مقاله مدیریت فنی ENGR 801

ترجمه مقاله مدیریت فنی ENGR 801

ترجمه مقاله مدیریت فنی ENGR 801

ترجمه مقاله پژوهش در عملیات

ترجمه مقاله پژوهش در عملیات

ترجمه مقاله پژوهش در عملیات

ترجمه مقاله ابزار بهره وری نحوه ایجاد بهبود بهره وری واقعی

ترجمه مقاله ابزار بهره وری نحوه ایجاد بهبود بهره وری واقعی

ترجمه مقاله ابزار بهره وری نحوه ایجاد بهبود بهره وری واقعی

ترجمه مقاله هدف حسابداری و مفهوم ارزیابی بازار به بازار

ترجمه مقاله هدف حسابداری و مفهوم ارزیابی بازار به بازار

ترجمه مقاله هدف حسابداری و مفهوم ارزیابی بازار به بازار

ترجمه مقاله مفاهیم قواعد جدید كفایت سرمایه برای مدیریت پورتفولیوی دارائیهای اعتباری

ترجمه مقاله مفاهیم قواعد جدید كفایت سرمایه برای مدیریت پورتفولیوی دارائیهای اعتباری

ترجمه مقاله مفاهیم قواعد جدید كفایت سرمایه برای مدیریت پورتفولیوی دارائیهای اعتباری

ترجمه مقاله مفاهیم درآمد و ارزیابی دارائی ها :زمینه تئوریکی برای حسابداری قیمت بازار و اساس

ترجمه مقاله مفاهیم درآمد و ارزیابی دارائی ها :زمینه تئوریکی برای حسابداری قیمت بازار و اساس

ترجمه مقاله مفاهیم درآمد و ارزیابی دارائی ها :زمینه تئوریکی برای حسابداری قیمت بازار و اساس