پروژه و تمرینات سی شارپ

C,چاپ به تعداد کاراتر کلمه که کمتر از 10 حرفی باشد,محاسبه طول و جستجو و حذف و,ارجا با مقدار,فرا خوانی توابع,شرط نزولی,شیگرا,نوع متغیر های و چاپ,طول عمر یک متغیر,چند شکلی تابع,پارامتر اختیاری,کنترل پیغام خطا,تعریف Tryدر داخل تابع,با روش بای اوت, کانستراکتور,سازنده پیش فرض,فیبونانچی,مغلوب,سری اعداد,چکیده کلاس,آرایه دندانه دار,و

اسلاید هویت شناسی

مفاهیم اولیه,نیاز به امنیت,انواع و ماهیت حملات,سرویس های امنیتی,هویت شناسی(Authentication),اثبات هویت یك شی(كاربر یا سیستم) به یك شی دیگر,متدهای Authentication,رمزنگاری پیغام,MAC,توابع درهم(Hash Functions),پروتكل‌های Authentication,هویت‌شناسی دوطرفه(Mutual),تایید هویت دوطرفه,توافق روی كلید جلسه(Session Key),مثالها KDC Kerberos,هوی

ایجاد کادرهای پیغام

سی شارپ,کادرهای پیغام,برنامه

پیغام به جای خطای زمان اجرا

برنامه,سی شارپ,پیغام,اجرا