پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکاران|بهترین وب سایت خلاصه کتاب-hf4

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکاران

دانلود بهترین فایل پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکاران
پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکاران

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکاران


مشخصات فایل
تعداد صفحات5
حجم0/16 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdoc

توضیحات کامل

 پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکاران

این پرسشنامه که جهت سنجش رفتار شهروندی سازمانی کارکنان مورد استفاده قرار می گیرد، به وسیله پودساکف، مکنزی، مورمن و فیتر[1] در سال 1990 ساخته شده و برای اولین بار توسط نعامی و شکرکن(1380) به فارسی ترجمه و استفاده گـــردیده است. این ابزار حاوی 24 ماده می باشد و توسط سرپرست کارکنان تکمیل می گردد. حیطه های این پرسشنامه عبارتند از: وظیفه شناسی[2] (ماده های 1، 2، 3، 4، 5)، مردانگی[3] (6، 7، 8، 9،10)، شرافت شهروندی(11، 12، 13، 14)، نوع دوستی(ماده های 15، 16، 17، 18، 19)، تواضع(20، 21، 22، 23، 24).

سنجش روایی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی

سنجش پایایی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی

 

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکاران پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکاران
مطالب دیگر

جزوه فیزیولوژی وفیزیولوژی بعد از برداشت (علوم باغبانی)رشته کشاورزی

جزوه آزمون سال های گذشته (علوم باغبانی)رشته کشاورزی

جزوه گیاه شناسی و خاك شناسی (علوم باغبانی) رشته کشاورزی

جزوه سبزی کاری (علوم باغبانی)رشته کشاورزی

جزوه ازدیاد نباتات (علوم باغبانی) رشته کشاورزی

جزوه گلکاری (علوم باغبانی) رشته کشاورزی

جزوه میوه کاری (علوم باغبانی) رشته کشاورزی

اقرار

بررسی سیاست جنایی ایران در مواجهه با بهره کشی جنسی نوجوانان و جوانان

دعاوی چک

بررسی بزه ارتشاء در حقوق کیفری ایران

نقد و تحلیل حقوقى ماده 558 قانون مدنى پیرامون شرط ضمان مضارب

بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه

حقوق پناهندگان در اسناد بین المللى

عكاسی تبلیغاتی

مبانی حقوق و قانون اساسی

حوزه های قضازدائی مطروحه و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از قانون

روند ثبت اسناد در دفتر املاك

مفهوم قاعده فقهی و بررسی مفاهیم و محتوی و دلالت قاعده درء

مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی