پروتکل تکنیک های درمان شناختی رفتاری (CBT) به شیوه داتلیو

پروتکل تکنیک های درمان شناختی رفتاری (CBT) به شیوه داتلیو

پیشینه پژوهش درمان شناختی رفتاری بر فوبی (اجتماعی، جنسی)

پیشینه پژوهش درمان شناختی رفتاری بر فوبی (اجتماعی، جنسی)

پیشینه پژوهش درمان شناختی رفتاری بر بی میلی جنسی

پیشینه پژوهش درمان شناختی رفتاری بر بی میلی جنسی

پاورپوینت درمان شناختی اختلالات اعتیادی

این فایل در مورد درمان شناختی اختلالات اعتیادی در قالب پاورپوینت و در 50 اسلاید می باشد

پاورپوینت-اصول شناخت درمانی، درمان شناختی رفتاری و درمان منطقی هیجانی عاطفی

این پاورپوینت در مورد اصول شناخت درمانی، درمان شناختی رفتاری و درمان منطقی هیجانی عاطفی در 43 اسلاید جامع می باشد

خلاصه محتوای جلسات شناختی – رفتاری

محتوای جلسات شناختی – رفتاری جلسه اول علائم وسواس و منطق کلی درمان هدف ارزیابی مراجعان، آشنایی آنها با یکدیگر و آشنایی با علائم وسواس فکری و عملی و منطق کلی درمان دستور جلسه الف ارزیابی مراجعان از طریق اجرای پرسشنامه های یل براون ( YBOCS)، شیهان (SDS) و عملکرد تحصیلی( فرم معلم از قبل جمع آوری شده بود)

بررسی تاثیرات مشاوره گروهی والدین به شیوه شناختی رفتاری دركاهش نشانه‌های اضطراب كودكان

ریشه‌ی بسیاری از مسائل و مشکلات روانی کودکان و نوجوانان در اضطراب و اختلالات مرتبط با آن است

اثربخشی درمان شناختی- رفتاری و ذهن‌آگاهی بر سلامت روان مصرف‌کنندگان کراک

سلامت روانی مبحث مهمی در آسیب‌شناسی روان‌شناختی می‌باشد